Eisen waar een aanvraag aan moet voldoen

Een subsidieaanvraag moet altijd schriftelijk gebeuren. Om dat makkelijker te maken vindt u bij elke subsidieregeling  een (digitaal) aanvraagformulier.  Daarin staat ook duidelijk welke andere documenten u mee moet sturen.  Hieronder wordt uitgelegd welke dat zijn.