Egalisatiereserve

Een subsidieaanvrager kan bij subsidieverleningsbeschikking verplicht worden om een egalisatiereserve te vormen. De verplichting tot het vormen van een egalisatiereserve is geregeld in de Algemene subsidieverordening 2020 Maastricht.

 

Vorm van vermogen

Een egalisatiereserve is een vorm van vermogen van de subsidieontvanger dat (deels) met behulp van de subsidie is gevormd. De egalisatiereserve werkt als een buffer, waarmee tekorten in het ene jaar kunnen worden opgevangen met overschotten van het andere jaar. Dit heeft verschillende voordelen. Het bekendste voorbeeld zijn onderhoudskosten aan gebouwen en schepen, waarbij het daadwerkelijke onderhoud bijvoorbeeld eens in de 10 jaar gebeurt.

Voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om toekomstige uitgaven wegens kosten, en niet om toekomstige aanschaf of verbetering van bedrijfsmiddelen. De uitgaven voor aanschaf of verbetering van een bedrijfsmiddel brengt u in mindering op de winst door de jaarlijkse afschrijving op dit bedrijfsmiddel.  

De overige voorwaarden voor het vormen van de egalisatiereserve: 

  • De kosten worden gespreid in de toekomst uitgegeven;
  • De kosten zijn noodzakelijk geworden door de ondernemingsuitoefening in het jaar van dotatie (toevoeging);
  • De kosten die in een bepaald jaar zijn uitgegeven, leiden in een volgend jaar tot een piek in de uitgaven;
  • Er is een redelijke mate van zekerheid dat er uitgaven gaan komen.