Statuten

Bent u een rechtspersoon die voor eerste keer subsidie aanvraagt dan legt u tevens over uw statuten over. Statuten verwijzen naar een formeel stuk dat regels en bepalingen bevat over uw rechtspersoon:  de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels. U kunt de statuten van uw rechtspersoon als onderdeel van het KVK uittreksel opvragen. Klik hier om uw KVK uittreksel op te vragen.