Activiteitenbegroting

Voor de aanvraag van een subsidie dient u een activiteitenbegroting in te dienen.  Een activiteitenbegroting is een overzicht van de geraamde opbrengsten en kosten die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.