Activiteitenplan

Voor de aanvraag van een subsidie dient u een activiteitenplan in te dienen. Een activiteitenplan is een beschrijving van de activiteiten die u graag wilt uitvoeren met behulp van de subsidie. Hierin moet u vermelden: de aard, omvang, duur en wijze waarop u de activiteiten wilt uitvoeren. Daarnaast moet u beschrijven welke doelen, resultaten of producten u met de activiteiten wilt bereiken.