De-minimisverklaring

Bent u een onderneming dan legt u een de-minimisverklaring over. Op grond van de zogenaamde de-minimisverordening (Verordening (EU) nr. 2023/2831) kunnen overheden, dus ook decentrale overheden, over een periode van drie jaar tot maximaal €300.000,- aan steun verlenen aan een onderneming. Een de-minimisverklaring is nodig voor de gemeente om na te gaan of het voordeel dat u als onderneming krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. Door middel van de-minimisverklaring geeft u op hoeveel 'steun' u heeft ontvangen in het huidige en in de voorgaande twee belastingjaren. 

 

 

  • Als u een onderneming bent dan dient u een de-minimisverklaring te overleggen. 

  • In de de-minimisverklaring moet u alle overheidssteun die u in de afgelopen drie belastingjaren hebt ontvangen. Het gaat om alle lastenverlichtende maatregelen zoals subsidies, leningen, garanties en risicokapitaal. Daarnaast kan ook sprake zijn van indirecte vormen van staatssteun.

    U moet uw de-minimisverklaring naar waarheid invullen. De gemeente gaat na of u de subsidie op grond van de de-minimisregeling mag ontvangen.