Verleningsbeschikking

Als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd ontvangt u een verleningsbeschikking. Hieronder vind u een beschrijving van de verleningsbeschikking.

Wat is een verleningsbeschikking?

Een verleningsbeschikking is in feite een voorlopige toekenning van subsidie. In de beslissing worden de activiteiten omschreven en het subsidiebedrag (of de manier van berekenen van het bedrag wordt tevens vermeld). Binnen de verleningsbeschikking kunnen nog verplichtingen worden opgelegd, zoals het rapporteren van het verloop van uw activiteiten. Met de subsidieverlening ontstaat er nog geen definitieve verplichting tot betaling van de subsidie, maar worden er slechts voorschotten verstrekt. De verleende subsidie wordt pas definitief wanneer de subsidie is vastgesteld. Let op: een subsidiebedrag kan in bepaalde gevallen worden gekort. Voor het vaststellen van uw subsidie moet u na het ontvangen van uw verleningsbeschikking vaak een aanvraag tot vaststelling van subsidie doen. In sommige gevallen wordt een subsidie direct vastgesteld. Dit is afhankelijk van de hoogte van de subsidie en/of de betreffende subsidieregeling.

Voorschotten

In de regel worden subsidiebedragen (voorschotten) binnen 6 weken na de verleningsbeschikking overgemaakt.

Meer informatie!

Raadpleeg de specifieke subsidieregeling voor meer informatie op de verleningsbeschikking.

Klik hier voor de Algemene subsidieverordening 2020

Zoek hier de specifieke subsidieregeling