Indieningstermijnen

Wilt u een subsidie aanvragen, controleer alvorens u uw aanvraag indient, de indieningstermijn in de specifieke subsidieregeling. In elke subsidieregeling wordt precies uitgelegd wanneer u de subsidie kunt aanvragen. Hieronder vind u de standaard indieningstermijnen (in het geval er geen subsidieregeling is of de betreffende regeling niets zegt over indieningstermijnen). 

Type subsidieIndieningstermijnen aanvraag
Algemene subsidieUiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Subsidie die per boekjaar of kalenderjaar wordt verstrektUiterlijk 26 weken voorafgaande aan dat boekjaar of kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Let op!

Bij subsidieregeling kunnen afwijkende indieningstermijnen worden opgesteld. Controleer alvorens uw aanvraag de specifieke subsidieregeling.

Klik hier voor de Algemene subsidieverordening 2020

Zoek hier de specifieke subsidieregeling