Controleverklaring accountant

Als controle kan de gemeente u als onderdeel van de eindverantwoording verplichten tot een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk registeraccountant. 

 

Wanneer controleverklaring aanleveren?

Heeft u een subsidie ontvangen van meer dan € 75.000, dan dient u  als onderdeel van de eindverantwoording een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk registeraccountant, te overleggen. Dit is bepaald in artikel 15 lid 2 onderdeel d ASV Maastricht.   

Klik hier voor de Algemene subsidieverordening 2020

Zoek hier de specifieke subsidieregeling