Beslistermijnen

Als u een subsidie aanvraagt, moet de gemeente hierover een besluit nemen binnen een bepaalde termijn. Deze termijn verschilt per subsidieregeling. In elke subsidieregeling wordt precies uitgelegd binnen welke termijn de gemeente moet beslissen over uw aanvraag. Controleer de specifieke subsidieregeling voordat u uw subsidie aanvraagt. Hieronder vindt u de standaard beslistermijnen. 

 

Beslistermijnen

Type subsidieBeslistermijn
Boekjaarsubsidie of andere subsidie (incidentele - of begrotingssubsidie)8 weken
Subsidie per kalenderjaar Besluit uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend

Bij een subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.

Mogelijkheden voor opschorten

De gemeente kan de termijn voor het geven van een beschikking opschorten in de volgende gevallen: 

  • Ter aanvulling van een onvolledige aanvraag;
  • Ter aanvraag van noodzakelijk informatie van buitenlandse instantie;
  • De aanvrager stemt schriftelijk in met uitstel;
  • Vertraging voor zover die is toe te rekenen aan de aanvrager;
  • Als de gemeente door overmacht niet in staat is om een besluit te nemen.

Controleer de voorwaarden

Bij subsidieregeling kunnen afwijkende beslistermijnen worden opgesteld. Controleer de specifieke voorwaarden van de subsidieregeling voordat u een subsidie aanvraagt.