Beoordelingscriteria

In elke subsidieregeling wordt precies uitgelegd wanneer en waarvoor u de betreffende subsidie kunt aanvragen. De beoordeling van uw subsidieaanvraag is daarom afhankelijk van de vereisten in de specifieke subsidieregeling. Controleer alvorens uw aanvraag de vereisten in de specifieke subsidieregeling. Hieronder vind u de standaard beoordelingscriteria.

Controle op volledige aanvraag

Wij verlenen subsidie bij een positieve beoordeling van de aanvraag. Bij het beoordelen van een subsidieaanvraag controleren wij eerst of de aanvraag volledig is ingediend. Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met de in de subsidieregeling en de Algemene Subsidieverordening vereiste documenten. Een aanvraag nemen wij pas in behandeling als deze volledig is. Daarbij gelden de volgende eisen:

  • Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend (schriftelijk of digitaal).
  • Alle verplichte bijlagen, zoals vermeld in het aanvraagformulier, de Algemene Subsidieverordening of subsidieregeling, zijn bij de aanvraag toegevoegd en volledig ingevuld/uitgewerkt.
Inhoudelijke behandeling van aanvraag

Wanneer  is vastgesteld dat alle benodigde informatie is aangeleverd, toetsen wij uw aanvraag inhoudelijk. Hierbij geldt een aantal algemene eisen. Per subsidieregeling wordt bepaald welke eisen van toepassing zijn bij de betreffende regeling. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene Subsidieverordening en de bijbehorende regeling. Bij beoordeling van de subsidies is het van belang dat de activiteiten passen binnen de gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast moeten er (voldoende) financiële middelen zijn in de gemeentebegroting.

Meer informatie!

Raadpleeg de specifieke subsidieregeling voor meer informatie over de beoordelingscriteria.

Klik hier voor de Algemene subsidieverordening 2020

Zoek hier de specifieke subsidieregeling