Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing

Voor de categorie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing kennen we 3 subsidie onderwerpen.

8.1 Ruimtelijke ordening

Uitleg Dorien wat het doel is en waaraan deze subsidies moeten voldoen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Uitleg Dorien wat het doel is en waaraan deze subsidies moeten voldoen

8.3 Wonen en bouwen

Uitleg Dorien wat het doel is en waaraan deze subsidies moeten voldoen