Verklaring Omtrent Gedrag

Het kan zijn dat u voor een subsidieaanvraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor een subsidie. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Via de volgende link kunt u een VOG aanvragen: VOG aanvragen | Justis.