Verkeer , vervoer en waterstaat

Het programma Verkeer , vervoer en waterstaat bestaat uit vijf taakvelden.  Zie hieronder. Op geen van deze terreinen bestaan momenteel subsidies.

2.1 Verkeer en vervoer

Streven is een duurzaam bereikbare stad die leefbaar is voor haar inwoners.

2.2 Parkeren

De gemeente wil duurzame vervoerswijzen stimuleren en  interne autoverplaatsingen in de stad verminderen. Bezoekers van de stad worden steeds meer verleid om aan de rand van de stad en/of in de goed bereikbare parkeergarages te parkeren.

2.3 Recreatieve haven

Doel: toegankelijke recreatieve havens (Bassin en jachthaven Hoge Kanaaldijk).

2.4 Economische havens en waterwegen

Doel: toegankelijke economische havens (Beatrixhaven)

2.5 Openbaar vervoer

Het streven is een toename van het gebruik van openbaar vervoer als duurzame vervoerswijze en als onderdeel van ketenverplaatsingen in combinatie met P+R voorzieningen.