Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u meer informatie over diverse onderwerpen. 

 • Ik wil inloggen in het portaal maar het lukt niet. 

  Dit kan verschillende oorzaken hebben (overzicht is niet uitputtend).

  • Gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn niet correct.  
  • U werkt in een verouderde versie van de internetbrowser. Update de versie en probeer het dan nog een keer.  
  • U werkt op een Apple. Gebruik dan Firefox of Chrome als browser.  
  • Er is een storing bij DigiD of eHerkenning. Probeer het over een uur nog een keer.  

  Ik ben bezig met een aanvraag maar de knop ‘volgende’ doet het niet. 

  Dit kan verschillende oorzaken hebben.  

  • U heeft een of meerdere verplichte velden niet ingevuld. U herkent een verplicht veld aan het ‘*’.  
  • De bijgevoegde bestanden zijn te groot (teveel MB’s).  
  • U heeft teveel bestanden bijgevoegd.  

  Kan ik alleen via het portaal mijn aanvraag indienen?  

  Het aanvragen via het portaal is het snelst en meest efficiënt. Kunt u uw aanvraag niet op deze manier indienen? Neem dan contact op met één van de medewerkers van het subsidieloket via subsidieloket [at] maastricht.nl (subsidieloket[at]maastricht[dot]nl). Zij kunnen u voorzien van een aanvraagformulier en instructie voor het indienen van uw aanvraag. 

  Ik heb niet via het portaal een aanvraag ingediend. Hoe verloopt nu de communicatie?

  Wij gaan per mail of per post met u communiceren. Een verleningsbeschikking of eventuele verzoeken voor bijv. aanvullende informatie ontvangt u dan per post of per e-mail (indien u een e-mailadres heeft gedeeld). 

 • Waarom moet ik inloggen met DigiD of eHerkenning?  

  Met DigiD en eHerkenning wordt het eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. U kunt met 1 inlogmiddel veilig inloggen. Daarnaast vindt er automatisch een identificatie en authenticatie plaats. Simpel gezegd: dan is meteen gecheckt of u daadwerkelijk de persoon of organisatie bent die u zegt die/dat u bent. Dit voorkomt (identiteits)fraude.  

  Hoe kan ik DigiD aanvragen?

  U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl. Het duurt enkele dagen voor u deze ontvangt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

  Hoe kan ik eHerkenning aanvragen?  

  U kunt eHerkenning aanvragen via www.eherkenning.nl. U dient te kiezen voor eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+. Houd er rekening mee dat de aanvraag tot twee weken kan duren en dat er kosten aan verbonden zijn.  

 • Welke gegevens moet ik aanleveren bij een aanvraag?

  Bij een subsidieaanvraag moeten diverse gegevens worden aangeleverd. Die gegevens verschillen per aanvraag. Het is belangrijk dat u de specifieke voorwaarden bij de betreffende subsidieregeling en/of de Algemene subsidieverordening goed leest voordat uw een subsidie gaat aanvragen. 

 • Wijzigingen, zoals een ander rekeningnummer of een verandering van een project of activiteit, kunnen op elk moment worden doorgeven via het subsidieloket. Klik op de button 'Wijzigen IBAN' of 'Wijziging doorgeven' aan de rechterzijde van het scherm. 

 • Wanneer wordt de subsidie uitbetaald? 

  De gemeente betaalt doorgaans binnen 6 weken na de verleningsbeschikking het voorschot uit op het rekeningnummer dat u bij de aanvraag aan ons heeft doorgegeven. In de verleningsbeschikking wordt altijd opgenomen hoe de bevoorschotting zal plaatsvinden.

 • Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

  Wanneer u het niet eens bent met een 'besluit' van een overheidsinstantie dan kunt u bezwaar maken. Dit is een schriftelijk stuk waarmee u een besluit van een overheidsinstantie kunt aanvechten. 

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: 

  • de naam en het adres van de indiener; 
  • de dagtekening; 
  • een omschrijving van het besluit (inclusief kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht; 
  • de gronden van het bezwaar. 

  Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (of de burgemeester indien het een besluit van de burgemeester is), afdeling Juridische Zaken, t.a.v. Team Subsidies, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

  Stuur ook een kopie van het besluit mee.

 • Ik kan geen passende subsidieregeling vinden voor mijn project

  Heeft u na het bekijken van de lijst met subsidieregelingen geen passende subsidieregeling gevonden voor uw project of activiteit? Dan is de kans groot dat er geen subsidie aangevraagd kan worden op grond van een subsidieregeling. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via subsidieloket [at] maastricht.nl (subsidieloket[at]maastricht[dot]nl)