Subsidieregister

Wij zijn open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceren wij elk kwartaal een subsidieregister. Vanwege de overstap naar een nieuw subsidiesysteem is de verwachting dat wij hiermee kunnen starten vanaf het derde kwartaal 2024. 

Gegevens

Hieronder staat wat wij vermelden in het subsidieregister:

  • De naam van de organisatie/aanvrager
  • De naam van het project
  • De hoogte van het ontvangen subsidiebedrag
  • De datum waarop de subsidie is verstrekt
  • De naam van de subsidieregeling/verordening

Om de privacy van onze aanvragers te beschermen, worden namen vervangen door de aanduiding 'natuurlijk persoon'.