Subsidieregeling KIOR

Kunst in de Openbare Ruimte wordt betaald door de aanvrager. Als u uw voorstel heeft ingediend (stap 1) en een Omgevingsvergunning heeft aangevraagd (stap 2), kunt u hier online subsidie van de gemeente Maastricht aanvragen.

Aanvraagformulier subsidieregeling Kunst in Openbare Ruimte 2022-2025

Als vraag 1, 2 of 3 met ‘nee’ wordt beantwoord, dan komt u helaas niet in aanmerking voor een subsidie binnen de ‘subsidieregeling Kunst in Openbare Ruimte 2022 -2025’.

Positief advies adviescommissie kior

1. Bent u in het bezit van een positief advies van de adviescommissie Kunst in Openbare Ruimte betreffende het kunstwerk waar u subsidie voor aanvraagt?

U komt helaas niet in aanmerking voor een subsidie binnen de ‘subsidieregeling Kunst in Openbare Ruimte 2022-2025’. 
Geldige omgevingsvergunning

2. Bent u in bezit van een geldige omgevingsvergunning betreffende het kunstwerk waar u subsidie voor aanvraagt?

U komt helaas niet in aanmerking voor een subsidie binnen de ‘subsidieregeling Kunst in Openbare Ruimte 2022-2025’.
Reeds subsidie toegekend

3. Er is dit kalenderjaar nog niet eerder aan u subsidie toegekend voor een nieuw te realiseren kunstwerk in de openbare ruimte?

U komt helaas niet in aanmerking voor een subsidie binnen de ‘subsidieregeling Kunst in Openbare Ruimte 2022-2025’. 

4. Welk subsidiebedrag vraagt u als eenmalige ondersteuning?

Een subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale begroting, met een maximum van €5.000.

Gegevens aanvrager

Vul de naam van de aanvrager in
Vul het adres in
Vul de postcode in
Vul de woonplaats in
Vul het telefoonnummer in
Vul het IBAN (NL99BANK0123456789) in
Namens organisatie

Is de aanvraag namens een organisatie?

Gegevens organisatie

Vul de naam van de organisatie in
Vul het adres van de organisatie in
Vul de postcode van de organisatie in
Vul de vestigingsplaats van de organisatie in
Vul het telefoonnummer van de organisatie in
Vul het KvK-nummer in van de organisatie
Vul het IBAN (NL99BANK0123456789) van de organisatie in

Kunstproject

Vul de naam van het kunstobject in
Vul de naam van de kunstenaar in

Bijlagen

De aanvraag dient te worden voorzien van de volgende bijlagen:

  1. Een sluitende begroting. In de begroting dienen alle inkomsten en uitgaven te worden vermeld, die betrekking hebben op het te plaatsen Kunstwerk in openbare Ruimte. Uit de begroting moet een duidelijke en aanvaardbare (financiële) inbreng van de eigen organisatie blijken.
  2. Het aanvraagformulier waarmee advies is aangevraagd bij de adviescommissie Kunst in openbare Ruimte voor het betreffende kunstwerk.
  3. Een positief advies van de adviescommissie Kunst in openbare Ruimte betreffende het kunstwerk waar subsidie voor wordt aangevraagd.
  4. Een goedgekeurde en geldige omgevingsvergunning betreffende het kunstwerk waar subsidie voor wordt aangevraagd.
  5. Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.
Maximaal 5 bestanden.
6 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, tif, pict, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.

Ondergetekende verklaart hierbij dat ze de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2020  e.v. en de Subsidieregeling Kunst in Openbare Ruimte 2022-2025 hebben gelezen en het aanvraagformulier naar waarheid hebben ingevuld.

Vul de voorletters en de achternaam in
Vul de plaats in
Vul de datum in
Onderteken met handtekening