Gemeenschapshuizen

De subsidieregeling gemeenschapshuizen helpt gemeenschaps- en buurthuizen een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk. Met deze subsidie wil de gemeente het voortbestaan van gemeenschaps- en buurthuizen waarborgen en tegelijkertijd hun ontwikkeling naar zo veel mogelijk zelfstandigheid ondersteunen.

Voor wie?

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor gemeenschaps- en buurthuizen zoals opgenomen in bijlage 1 van deze ondersteuningsregeling die voldoen aan de definitie van een para commerciële rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet. 

Waarvoor?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. Huurkosten
 2. Aanschaf en/of vervanging inventaris
 3. Exploitatietekort
 4. Administratieve ondersteuning

Voorwaarden

De algemene voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere: 

 • Het gemeenschaps- en buurthuis is breed toegankelijk voor inwoners van Maastricht. 
 • De aanvragende organisatie is statutair en feitelijk gevestigd in de gemeente Maastricht. 
 • Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen die géén eerstelijns verwantschap met elkaar hebben, niet op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie. De bestuurssamenstelling is in overeenstemming met de statuten en de inschrijving van de Kamer van Koophandel.

Naast deze algemene voorwaarden gelden er ook nog specifieke voorwaarden. Per hoofdstuk zijn aanvullende voorwaarden geldend.  Zie de subsidieregeling voor meer informatie. 

Wanneer uiterlijk indienen?

De indieningstermijn is afhankelijk van de subsidieaanvraag. Hieronder treft u de indieningstermijnen per hoofdstuk.

 1. Huurkosten
  Kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. 
 2. Aanschaf en/of vervanging inventaris
  Kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. 
  Let op: aanvragen ingekomen in de periode november t/m april, worden op het eerste peilmoment 1 mei beoordeeld. Aanvragen ingekomen in de periode mei t/m oktober worden op het tweede peilmoment 1 november beoordeeld.
 3. Exploitatietekort
  Na constatering van een (verwacht) exploitatietekort dient u zo snel mogelijk een melding te doen bij de gemeente. Dien uw subsidieaanvraag binnen 6 weken na deze melding bij ons in. 
 4. Administratieve ondersteuning
  Kan gedurende het gehele jaar worden ingediend. 

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag verschilt per hoofdstuk. Hieronder kunt u de subsidiebedragen per hoofdstuk vinden. 

 1. Huurkosten
  De door het gemeenschapshuis/buurthuis te betalen huurvergoeding wordt rechtstreeks door de gemeente bekostigd.
 2. Aanschaf en/of vervanging inventaris
  De hoogte van de subsidie voor aanschaf en/of vervanging inventaris bedraagt maximaal 40% van het totaalbedrag (exclusief BTW) van de aangeschafte dan wel aan te schaffen inventaris met een maximum van € 3.500,00 per kalenderjaar per gemeenschapshuis/buurthuis.
 3. Exploitatietekort
  De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale exploitatiekosten van het gemeenschapshuis/buurthuis.
 4. Administratieve ondersteuning
  Een bestuur van een gemeenschapshuis/buurthuis kan tegen een eigen bijdrage de administratie laten uitvoeren door de gemeente.

Meesturen?

De verplicht aan te leveren documenten verschillen per hoofdstuk. Zie de subsidieregeling voor meer informatie. 

Contact

 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Palmyre Partouns via (043) 350 31 34 of Palmyre.Partouns [at] maastricht.nl (Palmyre[dot]Partouns[at]maastricht[dot]nl).