Museaal beleid

In Maastricht willen wij dat iedereen kunst kan meemaken. In één van de instellingen in de stad én in de openbare ruimte. Daarom is er een subsidie voor het gebruik van de stad als podium. Hiermee stimuleren wij beeldende kunstinstellingen en professionals om meer naar buiten te treden en verbinding met elkaar en andere partners te realiseren. 

Voor wie?

Professionals, zijnde organisaties of ZZP'ers, die actief zijn in de beeldende- en museale sector in Maastricht. 

Waarvoor?

Projecten die direct en concreet bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het beeldende en/of museale klimaat in de gemeente Maastricht op het gebied van beeldende kunst, erfgoed en museale collecties. De projecten dienen gericht te zijn op het bevorderen van de externe gerichtheid (van collecties, erfgoed en hedendaagse kunst) en op de verbinding, inclusie en samenwerking van de beeldende kunsten en museale sector in Maastricht. Zie de Nota Museaal beleid voor meer informatie. 

Voorwaarden

Om een subsidie te kunnen krijgen dient er onder andere aan de volgende voorwaarden te worden voldaan. 

 1. Inhoudelijke criteria
  Subsidie wordt uitsluitend verleend aan projecten die voldoen aan één- of meerdere van de onderstaande 3 inhoudelijke criteria.
  • Het project bereikt nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld in de wijken.
  • De stad en de openbare ruimte wordt gebruikt als podium.
  • Het project focust op jongeren, jeugd, en nieuwe talenten.
 2. Specifieke speerpunten
  De hiervoor genoemde inhoudelijke criteria moeten vervolgens gecombineerd worden met 1 of meer van de volgende specifieke speerpunten.
  • Het moet een nieuwe samenwerking zijn tussen musea, presentatie-instellingen en beeldende kunstinitiatieven, zowel privaat als publiek.
  • Het project bereikt meer en andere inwoners in een directe dialoog met de stad.
  • Het project gebruikt cultureel erfgoed en hedendaagse kunst als elkaars versterkers.
  • Voor het project worden collecties gedeeld, ontsloten en door kunstenaars gebruikt.
  • Het project presenteert een nieuwe definitie van wat een museum kan en mag zijn.
  • Beeldende kunst functioneert als een gesprekspartner en verbinder in de publieke buitenruimte, laagdrempelig en inclusief.
  • Het project biedt een reflectie op lokaal relevante thema's, op stads- en wijkniveau.
  • Het project omvat verantwoord kunst beleven en maken en vergroening in een spel tussen de binnen- en buitenruimte.

Wanneer uiterlijk indienen? 

Uiterlijk 8 weken voor de start van het project. 
Let op: kosten die vóór de indiening van de aanvraag zijn gemaakt zijn niet subsidiabel. 

Hoogte van de subsidie

Een projectsubsidie bedraagt maximaal € 10.000,00. 

Meesturen?

Bij uw subsidieaanvraag moet u onderstaande gegevens verstrekken. Zie de subsidieregeling voor meer informatie. 

 1. Projectplan: omschrijven hoe het project/activiteit wordt uitgevoerd (mag in schrift en/of beeld).
 2. De looptijd van het project in het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt.
 3. Een omschrijving van hoe de activiteit bijdraagt aan de doelstellingen zoals omschreven in de subsidieregeling. 
 4. Begroting: een overzicht van de aan de activiteit verbonden begrote inkomsten en uitgaven.

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met één van de beleidsmedewerkers Marlo Saalmink via (043) 350 54 10 of Marlo.Saalmink [at] maastricht.nl (Marlo[dot]Saalmink[at]maastricht[dot]nl).
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Andrea de Vries via (043) 350 53 59 of Andrea.de.Vries [at] maastricht.nl (Andrea[dot]de[dot]Vries[at]maastricht[dot]nl).