Kunst in Openbare Ruimte

Kunst In de Openbare Ruimte (KIOR) levert een belangrijke bijdrage aan de dynamiek, aantrekkingskracht en leefbaarheid van de stad. Gemeente Maastricht stimuleert daarom de realisatie van nieuwe KIOR door subsidie te verstrekken voor de realisatie van bijvoorbeeld beelden, mozaïeken en muurschilderingen in parken, pleinen en straten en op, aan of in gebouwen. 

Adviescommissie KIOR (AC-KIOR)

Om ervoor te zorgen dat kunstwerken een toegevoegde waarde hebben, heeft de gemeente Maastricht een AC-KIOR aangesteld. De adviescommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, aangevuld met 1 lid namens de Welstands-Monumentencommissie. Elk lid brengt ervaring en kennis mee vanuit het eigen vakgebied. 

Advies en werkwijze
De adviescommissie adviseert het college over - bijvoorbeeld -  de realisatie en het onderhoud van alle gemeentelijke kunstwerken in Maastricht. Maar ook over de artistieke en  inhoudelijke kwaliteit van projecten, initiatieven, aanbiedingen of schenkingen. De adviescommissie vergadert 4 keer per jaar of zo vaak als nodig is. Adviezen worden per aanvraag schriftelijk vastgelegd en naar het college van B&W gestuurd. Deze adviezen zijn niet bindend en het college kan -  met duidelijke argumenten – daarvan afwijken.

Hoe werkt het?

Voor het indienen van een aanvraag voor een nieuwe KIOR-object moet u onderstaande drie stappen doorlopen. 

 1. Voorstel indienen
  KIOR is kwetsbaar omdat het meestal buiten staat en daardoor gevoelig is voor weersinvloeden, begroeiing en vandalisme. Daarom start elk initiatief voor nieuwe openbare kunstobjecten met het indienen van een voorstel (stap 1). De adviescommissie KIOR (AC-KIOR) beoordeelt dit voorstel en adviseert het college bijvoorbeeld over de realisatie, het onderhoud en de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van het initiatief. Krijgt uw voorstel een positief oordeel van de adviescommissie? Dan kunt verder met stap 2. 
 2. Aanvragen omgevingsvergunning 
  Voor het plaatsen van een kunstobject in de openbare ruimte, is een omgevingsvergunning nodig. Lees in het uitklapmenu onderaan deze pagina hoe u die kunt aanvragen en wat u daarvoor nodig heeft. 
 3. Aanvragen subsidie 
  KIOR wordt betaald door de aanvrager. Indien gewenst dan kan er een financiële ondersteuning aangevraagd worden op basis van de subsidieregeling Kunst in de Openbare ruimte 2022-2025. Let op: stap 1 en 2 dienen dan al te zijn doorlopen!

Meer informatie over deze 3 stappen leest u hieronder in de uitklapvelden. Hier kunt u onder andere lezen wat u moet aanleveren bij een aanvraag. 

 • Een voorstel voor het plaatsen van KIOR moet eerst worden voorgelegd aan de adviescommissie. U kan het kan het voorstel indienen via het aanvraagformulier. In het voorstel moet u rekening houden met de intenties van het project. Zoals de locatie(s) die aan de orde is/zijn; de rol die het kunstwerk moet spelen; een sluitende begroting en de manier waarop de buurt betrokken wordt.

  Het ingediende voorstel moet in elk geval het volgende bevatten:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier AC KIOR;
  • een schetsontwerp door een professionele kunstenaar;
  • een dekkende begroting of een kostenoverzicht.

  U kunt uw voorstel zelf toelichten tijdens de vergadering van de adviescommissie. Na bespreking van het voorstel volgt een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een besluit. Als dat besluit positief is, moet de aanvrager zelf het productieproces en de vergunningenprocedure opstarten.

 • Het plaatsen van KIOR wordt gezien als het plaatsen van een bouwwerk. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. De legeskosten voor de vergunningaanvraag en vergunningverlening zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 

  Een omgevingsvergunning aanvragen gaat via het Omgevingsloket online. Via het Omgevingsloket kan de aanvrager ook vooraf checken of een vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk nodig is. Bij twijfel kunt u beter eerst een principeverzoek indienen.  Een principeverzoek wordt ook wel concept vergunningaanvraag genoemd. Een adviseur bekijkt dan of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen en geeft advies over de haalbaarheid. Een principeverzoek is gratis. 

 • Voor wie?
  Instellingen, organisaties en inwoners kunnen subsidie aanvragen voor de realisatie van nieuwe kunstobjecten in de openbare ruimte van de gemeente Maastricht. 

  Waarvoor?
  Activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de realisatie van nieuwe kunst in de openbare ruimte.  

  Voorwaarden
  Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Stap 1 en 2 moeten zijn doorlopen.
  • Het te plaatsen KIOR-object is aan de AC-KIOR voorgelegd en is positief beoordeeld.
  • Er is een goedgekeurde omgevingsvergunning. 
  • De realisatie van KIOR-objecten moeten plaatsvinden in de gemeente Maastricht.

  Wanneer uiterlijk indienen?
  Uiterlijk 8 weken vóór de aanvang van de activiteiten. 

  Hoogte van de subsidie
  Een subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale begroting, met een maximum van € 5.000,00.

  Meesturen?
  Bij uw subsidieaanvraag moet u onderstaande gegevens verstrekken: 

  • Verplicht aanvraagformulier.
  • Een sluitende begroting. 
  • Een positieve beoordeling van de AC-KIOR.
  • Een goedgekeurde omgevingsvergunning. 

Contact

 • Wilt u een voorstel bespreken? 
  Neem dan contact op met de adviescommissie via kior [at] maastricht.nl (kior[at]maastricht[dot]nl)
 • Heeft u (andere) inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Marlo Saalmink via +31 (0) 43 350 54 10 of Marlo.Saalmink [at] maastricht.nl (Marlo[dot]Saalmink[at]maastricht[dot]nl).  
 • Heeft u vragen over de procedure?
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Andrea de Vries via +31 (0) 350 53 59 of Andrea.de.Vries [at] maastricht.nl (Andrea[dot]de[dot]Vries[at]maastricht[dot]nl).  
  • Gerdi Beks, commissielid, benoemd op 1 juni 2022 tot 1 juni 2024.
  • Geert Driessen, commissielid, benoemd op 1 juni 2022, tot 1 juni 2024.
  • Charlotte Smeets, commissielid, benoemd op 1 februari 2023 tot 1 februari 2025.
  • Arno van Roosmalen, commissielid, benoemd op 1 februari 2023 tot 1 februari 2025.
  • Mark Feron, commissielid en lid Welstands- en Monumentencommissie, benoemd op 1 mei 2023 tot 1 mei 2025.
  • Marlo Saalmink, ambtelijk secretaris.