Amateurkunsten projectsubsidie

Gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan cultuur en kunst. Iedereen moet in zijn vrije tijd als hobby muziek kunnen maken, dansen, toneel spelen of bij een harmonie of koor kunnen gaan. Daarom geven we geld aan amateurkunstverenigingen voor projecten die dit stimuleren. Deze pagina gaat enkel over de projectsubsidie. Het gaat hier om projecten of activiteiten met een periode van maximaal één jaar (met een duidelijk begin- en einddatum).

Voor wie?

De amateurkunst projectsubsidie is bedoeld voor muziekgezelschappen, zangkoren, majoretteverenigingen en toneelverenigingen die deelname aan amateurkunsten stimuleren. 

Waarvoor?

Er zijn 3 categorieën activiteiten waarvoor u projectsubsidie kunt aanvragen:

 1. Bevorderen van artistieke ontwikkeling 
  Deze activiteiten dienen een blijvend effect te hebben op de leden van de organisatie. Denk hierbij aan een workshop. 
  Let op: de subsidie is niet bedoeld voor de inhuur van solisten.
 2. Sociaal maatschappelijke impact
  Deze activiteiten zorgen voor sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Ze worden georganiseerd met en/of voor doelgroepen die minder makkelijk kunst en cultuur kunnen beleven en meemaken.  
 3. Samenwerking met het onderwijs
  Deze activiteiten bevorderen deelname aan amateurkunsten door samenwerking tussen een (vrijwilligers)organisatie en een school in Maastricht. Denk hierbij aan kennismakingslessen met muziekinstrumenten, een jeugdkoor, een jeugdslagwerkklas en/of een jeugdblazersklas. Het doel van het project is kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek. 
  Let op: u dient een samenwerkingsovereenkomst tussen uw organisatie en de school aan te leveren. 

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • De activiteit wordt uitgevoerd in of voor Maastricht.
 • De activiteit is inclusief: dus iedereen kan en mag meedoen of meemaken.
 • De activiteit is afgerond vóór 1 januari van het jaar volgend op het subsidiejaar. Met andere woorden: als u subsidie aanvraagt voor activiteiten in 2024, moeten de activiteiten voor 1 januari 2025 zijn afgerond. 
 • De activiteit heeft betrekking op één of meer van de eerder genoemde 3 activiteiten (kopje 'Waarvoor'). 

Wanneer uiterlijk aanvragen?

Activiteiten categorie 1 en 2
 Vraag uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteit een subsidie aan. 

Activiteiten categorie 3

 • Vinden de activiteiten in september-december van dat jaar plaats? Vraag uiterlijk 13 weken voor het begin van de activiteit een subsidie aan, met als sluitingsdatum 15 mei van het betreffende subsidiejaar.
 • Vinden de activiteiten in het volgende kalenderjaar plaats? Vraag vanaf september een subsidie aan. 

  Voorbeeld: activiteit vindt plaats tussen september en december 2024, dan moet de aanvraag uiterlijk 15 mei 2024 zijn ontvangen. Subsidie voor een activiteit in 2025 kunt u vanaf september 2024 aanvragen.

Hoogte van de subsidie

Een projectsubsidie bedraagt minimaal 500,- euro en maximaal 5.000,- euro. De begroting mag voor maximaal 75% uit subsidie van de gemeente bestaan. 

Meesturen?

Bij uw subsidieaanvraag moet u onderstaande gegevens verstrekken. Zie de subsidieregeling voor meer informatie. 

Contact

 • Heeft u behoefte aan een advies voordat u een aanvraag indient? 
  Dan kunt u terecht bij de cultuurcoach amateurkunsten van Cultuurmakers Maastricht via hellen.hurkens [at] maastricht.nl (hellen[dot]hurkens[at]maastricht[dot]nl). Doe dat op tijd en houd daarbij rekening met de aanvraagtermijn van 13 weken voordat het project begint. Aan dit advies kunt u geen rechten of verwachtingen verbinden. 
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Lenny Paes via (043) 350 71 07 of Lenny.Paes [at] maastricht.nl (Lenny[dot]Paes[at]maastricht[dot]nl).