Amateurkunsten boekjaarsubsidie

Gemeente Maastricht  vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan cultuur en kunst. Daarom geven wij geld voor het bevorderen van de beoefening van de amateurkunsten in Maastricht. Deze pagina gaat enkel over de boekjaarsubsidie. Met andere woorden: een subsidie voor structurele activiteiten. 

Voor wie?

De amateurkunst boekjaarsubsidie is bedoeld voor muziekgezelschappen, zangkoren, majoretteverenigingen en toneelverenigingen die gericht zijn op het bevorderen van de beoefening van de amateurkunsten in Maastricht. 

Waarvoor?

De boekjaarsubsidie amateurkunsten is een waarderingssubsidie voor de bekostiging van structurele activiteiten. Dat zijn activiteiten die een blijvende invloed hebben. Denk aan verlaging van de kosten die mensen betalen om lid te zijn van de vereniging. Deze activiteiten zorgen ervoor dat meer mensen in de stad cultuur kunnen meemaken en beleven.

Voorwaarden

De activiteiten :

 • hebben een positieve impact op het culturele leven in Maastricht;
 • worden uitgevoerd door een vereniging die repeteert en/of gevestigd is in Maastricht;
 • zijn inclusief: iedereen kan onbeperkt meedoen of meemaken;
 • worden uitgevoerd door een gezelschap onder artistieke leiding van een gediplomeerd of aantoonbaar gekwalificeerd dirigent, instructeur of regisseur/spelstimulator.

Wanneer uiterlijk aanvragen?

Vraag uiterlijk 1 oktober uw subsidie aan voor activiteiten in het jaar daarna. 

Hoogte van de subsidie

De boekjaarsubsidie bestaat uit het basisbedrag en de som van de bedragen per lid zoals weergegeven in onderstaande tabel:

 Basisbedrag (Prijspeil 2024)Bedrag per lid (Prijspeil 2024)
Muziekgezelschap€ 1.508,00€ 108,00
Zangkoor€ 916,00€ 53,00
Majorettevereniging€ 500,00€ 48,00
Toneelvereniging€ 2.160,00€ 0,00

Aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De boekjaarsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Het college van burgemeester en wethouders besluit in de zomer hoe hoog die indexering voor het lopende jaar wordt. De subsidies voor het jaar 2024 zijn al aangepast aan de prijsindex. 

Meesturen?

Bij uw subsidieaanvraag moet u onderstaande gegevens verstrekken. Zie de subsidieregeling voor meer informatie. 

 • Overzicht van de activiteit(en) of het programma van activiteiten, waarin wordt aangegeven welke activiteit of programma van activiteiten is gepland voor het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Overzicht van het aantal leden op peildatum 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
 • Curriculum Vitae van de betrokken artistiek leider, dirigent, instructeur of regisseur/spelstimulator waaruit blijkt dat deze beschikt over aantoonbare kwaliteiten op basis van diploma’s, kennis en/of ervaring.
 • Als een rechtspersoon voor het eerst subsidie aanvraagt: Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten en het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

Contact

 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Sophie Starren via (043) 350 51 92 of Sophie.Starren [at] maastricht.nl (Sophie[dot]Starren[at]maastricht[dot]nl).