Studentenstad

Gemeente Maastricht wil graag de verbinding tussen studenten en stad versterken. (Studenten)organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor activiteiten die daaraan bijdragen

Voor wie?

U kunt de subsidie aanvragen als de organisatie

 • van en/of voor studenten is en
 • actief is in én voor Maastricht en
 • niet het doel heeft om winst te maken. 

Waarvoor?

Projecten en activiteiten die voldoen aan onderstaande punten:

 1. Het verder ontwikkelen van Maastricht als studentenstad
  De projecten of activiteiten dienen bij te dragen aan het verder ontwikkelen van Maastricht als studentenstad.
 2. Bijdragen aan het bereiken van ten minste één van de volgende doelen:
 3. De activiteiten moeten: 
  • Uitgevoerd worden door een organisatie van of voor studenten.
  • Plaatsvinden in de gemeente Maastricht.
  • Inclusief zijn - ze sluiten dus niemand uit - en hebben als doel om studenten te verbinden met de stad en hun omgeving.

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • Activiteit dient te worden uitgevoerd in of voor Maastricht.
 • Activiteit dient inclusief te zijn. Dus iedereen kan en mag meedoen of meemaken.
 • Activiteit dient vóór 1 januari van het jaar volgend op het subsidiejaar afgerond te zijn. Met andere woorden: als u subsidie aanvraagt voor activiteiten in 2024, moeten de activiteiten voor 1 januari 2025 zijn afgerond. 
 • Activiteit draagt bij aan het bereiken van ten minste één van de eerder genoemde doelen (kopje 'Waarvoor'). 

Wanneer uiterlijk indienen?

De aanvraag dient uiterlijk 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit te zijn ontvangen. 

Let op: kosten die u maakt voordat u de subsidieaanvraag indient, zijn niet subsidiabel. Die kosten kunnen wij dus niet subsidiëren.

Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 40.000,00 waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van de eigen inzet van de aanvrager. De eigen inzet kan bestaan uit financiële middelen en/of personele inzet.

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag stuurt u onderstaande gegevens mee. 

 • Een plan van aanpak: hoe gaan jullie alles doen?
 • Een begroting: wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven voor het project of de activiteit?
 • De looptijd: hoe lang duurt het project of de activiteit?
 • Een beschrijving die laat zien dat het project of de activiteit past bij (1 van) de doelen van het Uitvoeringsprogramma Studentenstad gemeente Maastricht 2023-2026.

Vraagt u voor het eerst de subsidie aan? Stuur dan ook de volgende documenten mee.

Als u minder dan 10.000 euro subsidie vraagt:

 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten

Als u 10.000 euro of meer subsidie vraagt:

 • een kopie van de oprichtingsakte of statuten
 • het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van vorig jaar

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Manon Bronckers via 06 11 74 34 15 of per e-mail via Manon.Bronckers [at] maastricht.nl (Manon[dot]Bronckers[at]maastricht[dot]nl).
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Sophie Starren via (043) 350 51 92 of Sophie.Starren [at] maastricht.nl (Sophie[dot]Starren[at]maastricht[dot]nl).