Stimulering verduurzaming vastgoed

Organisaties en ondernemingen in Maastricht kunnen subsidie aanvragen om de kosten van verduurzamingsmaatregelen (deels) vergoed te krijgen vanuit het Noodfonds Energiekosten. Hiermee wil de gemeente eigenaren en gebruikers van Maastrichts vastgoed stimuleren om te investeren in verduurzaming. 

Voor wie 

Subsidie kan worden aangevraagd door een onderneming of een organisatie met een of meer vestigingen in de gemeente Maastricht.

Waarvoor 

De subsidie wordt verstrekt voor de projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen in een gebouw, met uitzondering van gebouw in eigendom van de gemeente Maastricht. Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor gebouwen die gelegen zijn in de gemeente Maastricht. Voor een gebouw met een woonfunctie kan geen subsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden 

Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor maatregelen die zowel in de energiescan(s) als in de bijlage van de subsidieregeling zijn opgenomen.
Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de subsidieregeling.  

Wanneer uiterlijk aanvragen?  

De aanvraag dient op uiterlijk 30 september 2024 te zijn ingediend. Facturen ter onderbouwing van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet ouder zijn dan 1 mei 2023.

Hoogte van de subsidie 

De hoogte van de subsidie voor de redelijke projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen bedraagt per gebouw voor:

 • een onderneming: 50% van de projectkosten, met een maximum van € 5.000
 • een samenwerkingscollectief: 50% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000
 • een gemeenschapshuis, welzijnsorganisatie en culturele organisatie: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000
 • een amateursportvereniging: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 12.000

Meesturen 

Bij uw subsidieaanvraag vragen we u een aantal gegevens te verstrekken. Daarnaast moet u de volgende bijlagen meesturen:  

 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van een recent bankafschrift. 
 • Verklaring de-minimissteun.
 • De offerte(s) of de factu(u)r(en) voor het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Indien één of meer facturen worden ingediend: een kopie van een bankafschrift waarop de betaling van de factuur of de facturen is of zijn vermeld.
 • Indien er sprake is van een samenwerkingscollectief stuurt u ook een projectplan mee voor de gezamenlijk te nemen verduurzamingsmaatregelen, inclusief begroting en beschrijving van de aard van de samenwerking tussen de deelnemende ondernemingen.

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op via noodfonds [at] maastricht.nl (noodfonds[at]maastricht[dot]nl)
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met één van de subsidieverleners Sanne Pecasse via (043) 350 51 20 of Sanne.Pecasse [at] maastricht.nl (Sanne[dot]Pecasse[at]maastricht[dot]nl) of Andrea de Vries via (043) 350 53 59 of Andrea.de.Vries [at] maastricht.nl (Andrea[dot]de[dot]Vries[at]maastricht[dot]nl)