Onderwijs

Het programma Onderwijs bestaat uit drie taakvelden.

4.1 Openbaar basisonderwijs 

Het doel is behoud van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. De financiering  daarvan gebeurt vanuit het Rijk. 

4.2 Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in voldoende huisvesting voor het onderwijs binnen haar grenzen, de zogenaamde zorgplicht Onderwijshuisvesting. Hiervoor worden andere financiĆ«le instrumenten ingezet dan subsidies.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

De gemeente voert nog enkele andere wettelijke taken uit, zoals Leerplicht/RMC, Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten, bestrijden van Onderwijsachterstanden, tegengaan van segregatie, afstemmen van Passend Onderwijs en Jeugdhulp en Leerlingenvervoer. Dit gebeurt op Maastricht-Heuvellandniveau. In dit kader bestaan een aantal subsidieregelingen:

Regelgeving