Economie

Het programma Economie bestaat uit vier taakvelden.

3.1 Economische ontwikkeling

Maastricht streeft naar een duurzame, internationaal georiĆ«nteerde kennis- en maakeconomie, waarin voor burgers banen op alle niveaus bereikbaar zijn en blijven. Tegelijkertijd willen we dat er voldoende en passend geschoolde arbeidskrachten zijn om onze ondernemingen te kunnen voorzien van de gevraagde werknemers. 

Om dat te bereiken bestaan er een aantal subsidieregelingen:  
probleem = die bestaan helemaal niet. Er worden wel veel subsidies verstrekt, maar dus niet transparant. Een greep: MCB, VVV, Creatieve maakindustrie, Stichting Centrummanagement, evenementensubsidies, Health Campus, 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Ons streven is ruimte voor bedrijvigheid. Specifiek voor de ontwikkeling van Maastricht als kennisstad scheppen we de fysieke condities voor huisvesting van (internationale) kennisinstellingen.

subsidies t.b.v. studenten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Maastricht is een ondernemersvriendelijke gemeente die aantrekkelijk is voor (internationale) kenniswerkers, grenswerkers en praktijkgerichte werkers.

MIC? Starterscentrum? Bedrijfscontactpunt? Zelfstandigenloket?

3.4 Economische promotie

We promoten Maastricht als internationale kennisstad, complete cultuurstad, werk- en bezoekstad.

MCB; VVV; grote projectsubsidies bv. t.b.v. Tefaf, Magisch Maastricht, Flikken Maastricht