Duurzame mobiliteit Midden- en Klein Bedrijf

De Gemeente Maastricht wil met de subsidieregeling Duurzame mobiliteit Midden- en Klein Bedrijf (MKB) de transitie naar emissieloos vervoer voor het MKB vergemakkelijken en de kosten van deze transitie verlagen.   

Voor wie 

Deze subsidieregeling is uitsluitend bedoeld voor een MKB’er of ZZP’er, met of zonder winstoogmerk en gevestigd in Maastricht.  

Waarvoor 

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een duurzame mobiliteit voor ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Maastricht. De activiteiten zijn als volgt benoemd: 

 1. De zakelijke aanschaf van een LEV (Light Electric Vehicle) die gebruikt wordt voor het transport ten behoeve van de bedrijfsvoering van de onderneming. 
 2. De zakelijke aanschaf van laadinfrastructuur ten behoeve van het opladen van bedrijfsvoertuigen. 
 3. Het afsluiten van een zakelijk abonnement om gebruik te maken van een logistieke hub voor bundeling van vervoer en distributie van goederen en/of afval.  
 4. De aanschaf van een nieuwe elektrische bestelbus*, die gebruikt wordt voor het transport ten behoeve van de bedrijfsvoering van de onderneming. 

* Voor de aanschaf van emissieloze bestelwagens is momenteel een landelijke regeling (SEBA) actief. Het ‘stapelen’ van subsidies is niet toegestaan, vandaar dat categorie IV (aanschaf elektrische bestelbus) pas wordt opengesteld als de landelijke regeling is uitgeput.  

Voorwaarden 

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een MKB’er of ZZP’er voor activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de zakelijke mobiliteit/het zakelijk transport. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de subsidieregeling.  

Wanneer uiterlijk aanvragen?  

De aanvraag dient op uiterlijk 31 december 2025 te zijn ingediend. Facturen ter onderbouwing van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet ouder zijn dan 1 januari 2024.  

Hoogte van de subsidie 

 • Subsidie voor de aanschaf van een LEV is maximaal 20% van de totale kosten met een maximum van € 5.000 per bedrijfsvoertuig en maximaal € 15.000 per onderneming. 
 • Subsidie voor de aanschaf van laadinfrastructuur is maximaal 50% van de aanschafkosten met een maximum van € 5.000 per onderneming.  
 • Subsidie voor het afsluiten van een abonnement bij een logistieke hub is maximaal 50% van de abonnementskosten met een maximum van € 1.000 per onderneming.  
 • Subsidie voor de aanschaf van een elektrische bestelbus is maximaal 12% van de totale kosten met een maximum van € 5.000 per bedrijfsvoertuig en maximaal € 15.000 per onderneming. 
 • Alle subsidiebedragen zijn inclusief BTW. 

Het subsidiebedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd.  

Meesturen 

Bij uw subsidieaanvraag vragen we u een aantal gegevens te verstrekken. Daarnaast moet u de volgende bijlagen meesturen:  

 • Offerte(s) of factu(u)r(en) ter onderbouwing van de aanschaf.  
 • Een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.  
 • Een recent (op het moment van aanvragen niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel.  
 • Een ingevulde verklaring de-minimus steun. U kunt deze hier downloaden. 
 • Een jaarrekening van het afgelopen jaar waarop de jaarbalans en de jaaromzet te zien zijn (alleen indien u een rechtspersoon bent).  

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Sander Hoen via +31 (0) 43 350 57 04 of sander.hoen [at] maastricht.nl (sander[dot]hoen[at]maastricht[dot]nl).
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Lenny Paes via +31 (0) 43 350 71 07 of Lenny.Paes [at] maastricht.nl (Lenny[dot]Paes[at]maastricht[dot]nl).