Aanvraagformulier nieuwe KIOR

Aanvragen voor het plaatsen van Kunst in de Openbare Ruimte moeten eerst worden voorgelegd aan de adviescommissie. Met dit aanvraagformulier kunt u een voorstel indienen. 

Gegevens aanvrager

Vul de naam van de aanvrager in
Vul het adres in
Vul de postcode in
Vul de woonplaats in
Vul het telefoonnummer in
Namens organisatie

Is de aanvraag namens een organisatie?

Gegevens organisatie

Vul de naam van de organisatie in
Vul het adres van de organisatie in
Vul de postcode van de organisatie in
Vul de vestigingsplaats van de organisatie in
Vul het telefoonnummer van de organisatie in
Vul het KvK-nummer in van de organisatie

Kunstproject

Vul de naam van het kunstobject in
Vul de naam van de kunstenaar in
Vul de startdatum in
Vul de einddatum in (indien sprake is van tijdelijke plaatsing)
Vul de gewenste datum van plaatsing in

Aanvullende vragen

Wat is het doel van het kunstwerk?

Wat is de artistieke inhoud van het voorgestelde initiatief?

Welk artistiek onderzoek heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het voorgestelde initiatief?

Wat is de inhoudelijke omschrijving van de praktijk van de kunstenaar?

Wat zijn de achtergrondgegevens van de kunstenaar van eerder werken en het oeuvre van de kunstenaar in het algemeen?

Bijvoorbeeld C.V., biografie, website, beeldmateriaal

Welk materiaal wordt gebruikt voor het kunstwerk?

Op welke wijze betrekt u inwoners of buurtbewoners bij uw voorstel voor het betreffende kunstwerk in de openbare ruimte?

Bijlagen

De aanvraag dient te worden voorzien van de volgende bijlagen:

  1. Beeldmateriaal van het kunstwerk: het schetsontwerp, foto of ander soort media waarop de AC-KIOR haar advies kan baseren.
  2. Beeldmateriaal van de gewenste locatie met de exacte locatie aanduiding.
  3. Een sluitende begroting m.b.t. de realisatie en plaatsing van het betreffende kunstwerk: In de begroting dienen alle inkomsten en uitgaven te worden vermeld, die betrekking hebben op het realiseren en plaatsen van het kunstwerk in de openbare ruimte. Uit de begroting moet een duidelijke en aanvaardbare (financiële) inbreng van de aanvrager blijken.
  4. Een sluitende begroting m.b.t. het jaarlijks onderhoud plus onderhoudsplan: zolang het kunstwerk eigendom is van de initiatiefnemer, is deze verantwoordelijk voor onderhoud en veiligheid.
  5. Eventuele andere bijlagen als u van mening bent dat deze voor onze beeldvorming van belang zijn. Dit is echter niet verplicht. Wij willen u erop wijzen dat het toevoegen van aanvullende documentatie u geen ontheffing verleend van de verplichting om het aanvraagformulier volledig in te vullen.
Maximaal 5 bestanden.
3 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, tif, pict, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Vul de voorletters en de achternaam in
Vul de plaats in
Vul de datum in
Onderteken met handtekening